Tag Archives: 3ce

Lớp học trang điểm cá nhân ART EYES 3CE with NAKED (về Mắt)

Lớp học trang điểm cá nhân ART EYES 3CE with NAKED tại Rư Cosmetics Đâu đó có một câu rất hay thế này: “Behind the most beautiful eyes, lay secrets deeper and darker than the mysterious sea…”. Vậy nên ai nói trang điểm mắt cứ qua loa là được? Trang điểm mắt là cả 1 nghệ… Read More »